Gwarancja Rozszerzona i Pełna Ochrona

 

Czym jest Gwarancja Rozszerzona?

Gwarancja Rozszerzona to to ubezpieczenie, które działa na bardzo podobnej zasadzie co gwarancja producenta. Gwarancję Rozszerzoną – czyli umowę ubezpieczenia można wykupić równocześnie z produktem lub w ciągu kolejnych 60 dni od dnia jego zakupu. Gwarancja Rozszerzona pozwala na „przedłużenie” gwarancji standardowej producenta o okres 1, 2 lub 3 lat. Oznacza to, że – łącznie z (np.) 2-letnią standardową gwarancją producenta – można uzyskać gwarancję na swój produkt na okres maksymalnie 5 lat. W trakcie trwania Gwarancji Rozszerzonej możliwa jest naprawa sprzętu lub – w przypadku nieopłacalności lub braku możliwości jego naprawy – jego wymiana.

 

Czym jest Pełna Ochrona?

Pełna Ochrona to ubezpieczenie od wielu losowych zdarzeń: od kradzieży z włamaniem i rabunku, przypadkowego uszkodzenia oraz od uszkodzenia na skutek przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym. Zakup Pełnej Ochrony możliwy jest wyłącznie w momencie zakupu produktu – nie da się Pełnej Ochrony zakupić w kolejnych dniach. Pełną Ochroną można zabezpieczyć swój produkt a okres 1-go lub 2-lat licząc od daty zakupu. Usunięcie szkody następuje poprzez bezpośredni kontakt z wyznaczonym serwisem i obejmuje naprawę lub wymianę produktu na identyczny lub równoważny. W przypadkach niektórych produktów – określonych w umowie na Pełną Ochronę – możliwe jest potrącenie udziału własnego.

 

Dlaczego warto posiadać Gwarancję Rozszerzoną lub Pełną Ochronę?

 • To dodatkowe zabezpieczenie Twojego produktu dające komfort jego użytkowania na dłuższy czas
 • Zabezpieczają Cię przed nieprzewidzianymi kosztami napraw produktu
 • Pełna Ochrona umożliwia uniknięcie kosztów związanych z naprawą uszkodzeń nieobjętych standardową gwarancją producenta – np. uszkodzeń mechanicznych lub też strat spowodowanych kradzieżą, rabunkiem lub wynikających z przepięcia prądu
 • Masz gwarancję, że Twój produkt – w przypadku braku możliwości naprawy – zostanie wymieniony na nowy

 

Co powinieneś jeszcze wiedzieć?

 • Ubezpieczycielem jest renomowana Firma, będąca jednym z liderów polskiego rynku ubezpieczeń: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1
 • Zakup Gwarancji Rozszerzonej lub Pełnej Ochrony jest bardzo prosty. Po wyborze produktu wybierz optymalny dla siebie wariant Gwarancji Rozszerzonej lub Pełnej Ochrony. Możesz kupić równocześnie obydwa te ubezpieczenia – uzyskując największą z możliwych formę zabezpieczenia swojego produktu na wybrane okresy. Następnie system automatycznie przeniesie Cię do koszyka, w którym doliczy wartość wybranych wariantów do Twojego zamówienia.
 • Pamiętaj! Zakup Pełnej Ochrony możliwy jest wyłącznie w dniu zakupu produktu. Zakup Gwarancji Rozszerzonej możliwy jest w ciągu 60 dni od daty zakupu produktu. Jeżeli chcesz skorzystać z tej możliwości – skontaktuj się z nami:
  • Adres e-mail: sklep@abfoto.pl
  • Telefony: 518 306 823; 509 665 764
 • Koszt ubezpieczenia zależy od rodzaju produktu. Może się on wahać od kilku- do kilkunastu procent wartości produktu. Możesz go łatwo poznać – wrzucając produkt do koszyka i wybierając konkretną opcję w pojawiającym się okienku.
 • Gwarancja Rozszerzona i Pełna Ochrona obowiązuje od dnia wyraźnie wskazanego na zakupionej polisie. Maksymalną sumą ubezpieczenia, a tym samym górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest kwota równa cenie detalicznej brutto produktu wskazanego na dokumencie zakupu.
 • Pamiętaj, że nie wszystkie szkody mogą być objęte Gwarancją Rozszerzoną lub Pełną Ochroną. Do takich zdarzeń zaliczają się:
  • Uszkodzenia baterii umieszczonych w produkcie,
  • Uszkodzenia/awarie polegające na uszkodzeniu oprogramowania produktu lub na utracie danych,
  • Uszkodzenia/awarie akcesoriów dodatkowych – np. ładowarki, kabli itp.
  • Uszkodzenia/awarie wynikające z nieprawidłowego użytkowania (niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem produktu, powstałe wskutek niewłaściwego podłączenia sprzętu lub jego nieprawidłowej instalacji
 • Ze szczegółami zapoznasz się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w Polityce Prywatności, dostępne na naszej stronie internetowej

 • rzetelna firma
 • forbes2015
 • forbes2014
 • PFR_wsparcie
 • forbes2013
 • gepard biznesu
 • gazele biznesu
 • szkoly
 • PFR_subwencje
 • rzetelna firma
 • forbes2015
 • forbes2014
 • PFR_wsparcie
 • forbes2013
 • gepard biznesu
 • gazele biznesu
 • szkoly
 • PFR_subwencje
 • rzetelna firma
 • forbes2015
 • forbes2014
 • PFR_wsparcie
 • forbes2013
 • gepard biznesu
 • gazele biznesu
 • PFR_subwencje
 • szkoly