PROJEKTY UE

 • Projekt Stuido
 • Projekt ISZZ
 

Tytuł projektu: "Opracowanie innowacyjnej usługi bazującej na nowatorskiej technologii obróbki zdjęć cyfrowych"

Nr umowy o dofinansowanie: RPMA.01.02.00-14-5642/16
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Działanie: 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Cel projektu i planowane efekty: Celem głównym projektu jest podwyższenie innowacyjności usług świadczonych przez AB Foto sp. z o.o. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, których efektem będzie wdrożenie nowatorskiej usługi niedostępnej obecnie na rynku polskim.
Całkowita wartość projektu: 510 494,14 zł Wysokość dofinansowania: 241 130,08 zł Okres realizacji projektu: 2016-2017


 • rzetelna firma
 • forbes2015
 • forbes2014
 • PFR_wsparcie
 • forbes2013
 • gepard biznesu
 • gazele biznesu
 • szkoly
 • PFR_subwencje
 • rzetelna firma
 • forbes2015
 • forbes2014
 • PFR_wsparcie
 • forbes2013
 • gepard biznesu
 • gazele biznesu
 • szkoly
 • PFR_subwencje
 • rzetelna firma
 • forbes2015
 • forbes2014
 • PFR_wsparcie
 • forbes2013
 • gepard biznesu
 • gazele biznesu
 • PFR_subwencje
 • szkoly