Konta bankowe:

Konto złotówkowe:

Wpłaty w PLN prosimy dokonać na konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. o numerze: 77 1030 1508 0000 0008 1651 8008, w polu "tytuł wpłaty" prosimy umieścić numer zamówienia oraz nazwisko i imię wpłacającego.

Konta dewizowe:

ING Bank Śląski S.A.

Wpłaty w EURO prosimy dokonać na konto: KONTO EUR: PL 40 1050 1012 1000 0090 3149 8000,  w polu "tytuł wpłaty" prosimy umieścić numer zamówienia oraz nazwisko i imię wpłacającego.

Wpłaty w USD prosimy dokonać na konto: KONTO USD: PL 39 1050 1012 1000 0090 3149 8018, w polu "tytuł wpłaty" prosimy umieścić numer zamówienia oraz nazwisko i imię wpłacającego.

KOD SWIFT : INGBPLPW


  • rzetelna firma
  • forbes2015
  • forbes2014
  • PFR_wsparcie
  • forbes2013
  • gepard biznesu
  • gazele biznesu
  • szkoly